Okul çocukluğu döneminin en sık rastlanılan alt solunum yolu enfeksiyonu nedeni olarak bilinir. Hastanın genel durumunu bozmadığı ve günlük yaşamını etkilemediği için terminolojide yürüyen pnomoni (zaturre) olarak da isimlendirilir. Tüm dünyada yaygın olarak rastlanan bir enfeksiyon etkenidir ve bakteri gurubundadır.

Toplumda endemik (her zaman) bulunmakla beraber özellikle İstanbul gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda yaşayan şehirlerde daha sık rastlanır ve 4-5 yılda bir bazen daha sık salgınlara neden olabilir. Hastanın immün sistemi ve yaşı hastalığımn gelişiminde belirleyicidir… Toplumda yaygın olmasına rağmen çok bulaşıcı değildir; bu nedenle beklenenden daha az sayıda insanı etkiler. Kuluçka dönemi 1-3 hafta kadardır.

Etken sıklıkla alt solunum yolları enfeksiyonuna (zaturre) neden olur. Başlangıcı halsizlik, baş ağrısı ve nezle olabilir. Daha sonra öksürük başlar. Günler geçtikçe artan aralıkları sıklaşan ve bazen nöbetler şeklinde seyreden ve düzelmeyen kuru bir öksürüktür. Hastalık süresince hastanın genel durumu etkilenmez, solunum sıkıntısı olmaz ve çoğunlukla ateşde eşlik etmeyebilir. Enfeksiyon etkeni nadiren akciğer dışındaki organları etkileyebilir.

Hastadan alınan ayrıntılı bir öykü ve dikkatli bir muayene ile kolaylıkla tanı konabilir. Kanda ve solunum yollarında etken saptanabilir. Radyolojik değerlendirme yol gösterici olabilir, ama şüphe yoksa gerekli değildir.

Çoğunlukla hastanede tedavi gerektirmez. Tedavide makrolid gurubu antibiyotikler ağızdan alınarak kolaylıkla tedavi edilir. Antibiyotik tedavisi öndört günden az olmamalıdır. Enfeksiyonu geçirmek yaşam boyu bağışıklık bırakmaz. Bu nedenle tekrarlayıcı bir enfeksiyon etkenidir.