Normal koşullarda, idrar böbreklerden idrar kesesine (mesane) doğru gider. İdrar kesesindeki idrar ise idrar kanalı (üretra) yolu ile vücudun dışına atılır. İşeme sırasında idrar kesesindeki idrarın üst idrar yoluna ya da böbreğe geri kaçışına vezikoüreteral reflü (VUR) denir.