Dünya Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye Avrupa’nın en genç ülkesi ama Avrupalı yaşlılar daha çok geziyor.

192 ülkeye ilişkin nüfus verilerini inceleyen Dünya Bankası, 2011’de dünyanın nasıl bir demografik kompozisyona sahip olduğunu açıkladı. 65 yaş üstünün yaşlı sayıldığı rapora göre, 81.7 milyonluk Almanya ve 60.8 milyonluk İtalya’da yaşayanların yüzde 21’i yaşlı. 11.3 milyon kişilik nüfusunun yüzde 19’u 65 yaşın üzerinde olan Yunanistan, Yunanistan Avrupa’nın en yaşlı beşinci ülkesi.

Yaşlı nüfus oranı yüzde 10’un üzerinde bulunan 59 ülkenin, 38’i Avrupa’da. 73.6 milyon nüfusu olan Türkiye’de ise 65 yaşın üzerindekilerin sayısı 4 milyon 417. Türkiye’de 0-14 yaş grubunun nüfusa oranı ise yüzde 26.

Dünyanın en genç ülkesi ise yüzde 1‘lik yaşlı nüfusuyla Katar.

Yaşlılar geziyor, gençler harcamaları kısıyor

Öte yandan Avrupa İstatistik Bürosu Eurostat’ın verilerine göre Avrupalı yaşlılar kriz döneminde daha çok seyahat etmeye başladı. Avrupa’da diğer tüm yaş aralıklarının seyahatlerinde gerileme görülürken, 65 yaş üstündekiler 2006-2011 döneminde yüzde 10 daha fazla seyahat etmeye başladı. Seyahatlerinde yaptıkları harcamalar da yüzde 33 arttı.

Avrupalı genç ve orta yaşlılar ise pek de şanslı görünmüyorlar. 25-44 yaş aralığındakiler yüzde 20 daha az seyahat ediyor ve harcamalarını kısmaya çılışıyorlar.