Suda boğulma  tüm yaş gruplarına göre çocukluk döneminde daha sık görülür. Korku, panik ve deneyimsizlik nedeniyle kendini koruyamayan çocuk kolaylıkla boğulabilir. Özellikle üç yaş altı çocuklar çok sığ suda bile yüzükoyun düştüklerine kalkmayı akıl edemez ve fazla miktarda suyu nefes alarak solunum yollarına kaçırabilirler.

Akılda tutulması gereken önemli bir nokta da suda boğulmanın deniz dışında ev veya herhangi bir yerde herhangi bir su birikintisinde de gerçekleşebileceğidir. Bu nedenle evde hiçbir zaman su birikintisi bulundurulmamalıdır. İleri yaş çocuklar da suyun tehlikeleri konusunda eğitimli, deneyimli ve dikkatli olmayabilir. Özellikle. Bu nedenle su kenarında tüm çocuklar gözetim altında tutulmalı; olası tehlikeler konusunda eğitimeli ve uyarılmalıdır.

Suda bulunan çocukta solunum yollarına fazla miktarda su kaçması riski nedeniyle dakikalar içerisinde geri dönülemez noktalara gelinebilir; bu nedenle hızlı hareket edilmelidir. Bir kişi sağlık ekibinin oraya gelmesi için çalışmalıdır. Çocuk sudan çıkar çıkmaz önce nefes alıp almadığına dikkat edilmeliyiz; rahat nefes alıyorsa ve kalp seslerini duyuyorsak beklemeliyiz;  bu durumda yan yatırarak rahat öksürmesini ve kusmasını sağlayabiliriz.

Çocuk nefes almadığı sürece suni solunuma, kalp atımı duyulmadığı sürece kalp masajına devam edilmelidir. Yardım sırasında nefes alıp almadığı gözlenmeli, nefes alıyorsa işleme son verilmelidir. Sağlık ekipleri gelinceye kadar çocuğun yeterli solunumu ve kalp atımı sağlanmalıdır; beş dakikayı geçen oksijensiz kalma beyinde ciddi kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle hızla başlatılan ve devamlılığı sağlanan solunum ve  kalp yardımı hayat kurtarıcı olacaktır.