ABD’li cinsiyetçilik karşıtı aktivist Jackson Katz, erkeklere toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadeleye nasıl katkı sunabileceklerini anlatıyor.

1- Cinsel şiddete her yaştan, sosyoekonomik, ırksal ve etnik kökenlerden erkekleri içeren bir erkek sorunuymuş gibi yaklaş. Erkekleri sadece olası saldırganlar olarak değil, şiddete engel olabilecek güçlü görgü tanıkları olarak gör.

2- Eğer kardeşin, sınıf arkadaşın ya da takım arkadaşın bir kadını taciz ediyorsa – ya da kadınlara genel olarak saygısız ve kötü davranıyorsa- kafanı başka tarafa çevirme. Onunla bu konu hakkında konuşmayı dene. Yardım almasını tavsiye et. Bu konuda ne yapacağını bilmiyorsan, bir arkadaşınıza, bir ebeveyne, bir profesöre veya bir danışmana danış. SAKIN SESSİZ KALMA!

3- Kendini eleştirebilecek kadar cesaretin olsun. Kendi yaklaşımlarını sorgula. Yaptığınız veya söylediğiniz bir şey başkalarına zarar vererek sonuçlanıyorsa savunmaya geçme. Davranışların ve hareketlerinin kasıtlı olmasa da cinsiyetçiliği ve şiddeti nasıl sürdürdüğünü anlamak için çaba harca ve değiştirmeye çalış.

4- Eğer tanıdığın bir kadının tacize veya şiddete maruz kaldığını düşünüyorsan, kibarca yardıma ihtiyacı olup, olmadığını sor.

5- Eğer kadınlara duygusal, psikolojik, fiziksel ya da cinsel taciz uyguluyorsan, ya da geçmişte uygulamışsan, HEMEN profesyonel yardıma başvur.

6- Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türlü biçimini sona erdirmek için çalışan kadınlarla işbirliği içinde ol. Kadın örgütlerinin çalışmalarını destekle. Mitinglere ve diğer kamu etkinliklerine katıl. STK’ların tecavüz kriz merkezleri ve kötü durumdaki kadın sığınakları için bağış toplanmasına yardım et. Eğer bir takım, dernek ya da başka örgütlere dahilsen, farkındalık yaratmak için etkinlik düzenle.

7- Homofobiye karşı ses çıkar. LGBT bireylere karşı ayrımcılığın ve şiddetin yanlış olduğunu ifade et. Bu istismarın da cinsiyetçilikle doğrudan bağlantısı vardır. (Örneğin cinsiyetçiliğe karşı sesini yükselten erkeklerin genellikle cinsel yönelimi sorgulanır. Bu davranışı kırmak için daha çok erkeğin cinsiyetçiliğe karşı çıkması gerkeiyor. )

8- Çokkültürlü erkeklik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin nedenlerinin sorgulandığı programlara, derslere katıl, filmler izle, makale ve kitaplar oku. Sosyal baskıların erkek ve kadın bireyler arasındaki çatışmaları nasıl etkilediği hakkında kendini ve etrafındakileri eğit.

9- Cinsiyetçiliği finanse etmeyin. Kadınları cinsel yönden aşağılayıcı bir şekilde tasvir eden hiçbir dergiyi satın alma, web sitesine girme. Medyadaki cinsiyetçiliği protesto et.

10- Genç erkeklere, kadınları aşağılayan bir tavır takınmadan nasıl erkek olunabildiği konusunda akıl hocalığı yap. Cinsiyetçilik karşıtı erkeklere yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önleme etkinliklerinde çalışmak için gönüllü olun. (ÇT)

* Bu öneriler, ABD’li cinsiyetçilik karşıtı aktivist Jackson Katz tarafından hazırlandı. Pixel Project’in web sitesinde yayınlanan bu yazıyı Berfun Çağinli bianet için Türkçe’ye çevirdi.