“Aslında herkesin memesi var ama kadınların memesi daha büyük oluyor; çünkü onlar anne olduklarında bebeklerini oradan gelen sütle besliyorlar. Bu yüzden kadınların memeleri daha büyük.” denilerek çocuğunuzun merakını giderebilirsiniz.