Yanlış tedavi başta olmak üzere hasta ve hekimler arasındaki problemlerin çözümü için gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanan ombdusmanlık sistemi Türkiye’de de hayata geçiyor.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan ‘sağlıkta uzlaşma komisyonu’ Türkiye’de hizmete giriyor. Doktor ve tedavi hatalarıyla ilgili şikayetler öncelikli olarak bu komisyonda ele alınacak ve konunun uzmanları tarafından hata olup olmadığı ortaya çıkartılarak taraflar arasında arabuluculuk yapılacak. Konunun uzmanı olmaması nedeniyle uzayan yargı süreçlerinin de önüne geçilmiş olacak. Şikayet konusu olayları inceleyen Sağlık Ombudsmanı, eksiklik ve hata görürse tazminat verilmesine hükmedecek. Tazminat ve verilen cezadan memnun olunmaması durumunda ise yargı yolu açık olacak. Komisyonun işleyişi ise etkin sonuç alınabilmesi için olay yeri merkezli olacak. Hatanın yapıldığı iddia edilen hastanede toplanacak Ombudsman heyeti beş kişiden oluşacak.

Doktorun sigortası tazminatı ödeyecek

Tazminat talebinde bulunan kişi, hata yapmakla suçlanan doktor, bir hukukçu, bir sağlık meslek etiği uzmanı, doktorun mesleki sigortasını yapan şirket sorumlusundan oluşacak komisyon, olayı geniş şekliyle ele alacak. Sırf mesleki hatayı araştırmak için ise Yüksek Sağlık Şurası’ndan bilirkişi heyeti belirlenecek. Bilirkişi heyeti geniş kapsamlı rapor hazırlayıp komisyona sunacak. Tazminat hükmedildikten sonra doktorun mesleki hatası varsa meslek sigortası kapsamında sigorta şirketinden tahsil edilecek. Hastanenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı ya da üniversite ise hastaneden kaynaklı hataları tazmin edecek. Bu kurumların temsilcileri komisyona gelip taraf olabilecekler. Uzun yıllar süren yargı süreçlerinin hasta ve doktorlar açısından doğurduğu sakıncalar da hızlı işleyen komisyon eliyle aşılmış olacak. Komisyon olaylarla ilgili kararını birkaç hafta içinde verip tazminat ya da ceza konusunda açıklama yapacak.

Ahmet Fatih Erturan / Stargazete