Sağlıklı doğmuş, emmeye başlamış, fizik muayene bulguları normal sınırlarda olan, aile öyküsü herhangi bir risk yüklemeyen yenidoğana özel testler yapılması gerekmez. Bunun istisnası yenidoğan tarama testleridir. Değişik ülkelerde değişik hastalık kombinasyonları bu başlık altında taranmakla beraber, doğumdan gelen tiroid hormonu eksikliği-yetersizliği ve doğumdan gelen metabolik hastalıkların bir kısmı başlıcalarıdır.

Bu hastalıklar erken tanılandırıldığında, tedavi edilebilir ve bebeğin gelişimi üzerine olumsuzlukları önlenebilir hastalıklardır. Bu testlerin uygulanması için herhangi bir risk aranmaz, bütün yenidoğanlara uygulanır.

Testte yanıltıcı sonuçları azaltmak ve doğru değerlendirme yapabilmek için test uygulanacak olan yenidoğanın iyi beslenmeye başlamış olması veya beslenme göstergesi olarak hastanede kaldığı sürece birkaç kere dışkılamış olması, dışkı renginin açılmaya başlamış olması veya doğumdan en az 48 saat geçmiş olması istenir.