Bebekler ilk doğduklarında gece-gündüz ayırımı olmaksızın günü ihtiyaçlarına göre bir döngü içinde geçirirler. Bebekler gece de gündüz de acıkır-beslenir, dışkılar ve uyurlar. Birinci-ikinci ayın sonuna doğru, düzenli olmaksızın gündüz uyanıklıkları başlarken gece uykuları daha verimli, daha huzurlu olarak gelişir. Bebek altı aylık olduğunda yaklaşık 2-4 saatte bir uyuduğu gündüz uyku düzeni iyice belirmiştir. Bebek bir yaşına geldiğinde gecenin tamamını, kesinti olmaksızın uykuda geçirip gün içinde yaklaşık yarım saat -3 saat süren uykulardan 2-4 kez uyur. Gündüz uykuları gece uykusununverimli, düzenli oluşuyla çok alakalı olarak yaş ilerledikce kısalıp, seyrelip yaklaşık 3-4 yaşında ihtiyaç olmaktan çıkar. Ancak bazen erişkin yaşında bile bazı kişiler öglen uykusuna ihtiyaç duyar. Uyku ihtiyacı ve düzeni bebeklikten itibaren oldukça fazla bireysel değişkenlik gösterir.