Menenjit aniden (akut) ve kısa sürede ortaya çıkabileceği gibi uzun süren (kronik) sinsi bir süreç sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Aniden ortaya çıkan menenjit dendiğinde genellikle bakteriler veya virüs dediğimiz etkenler söz konusu iken, uzun süreli bir dönemde ortaya çıkan menenjitlerde ise bakteriler, virüsler, parazitler veya mantarlar etmen olarak suçlanabilmektedir. Etyolojide suçlanan etmenler kan yoluyla veya beyin omurilik sıvısı denen ve beyin dokularının içinde bulunduğu sıvı üzerinden meninks dediğimiz bu zarlara ulaşmakta ve bu zarların iltihaplanmasına neden olmaktadır. Örneğin kafatası kırıklarında direkt beyin zarlarına ulaşan, ya da burun/geniz arkasına yerleşen veya diş absesi, kulak iltihabı gibi odaklarda bulunan  birçok hastalık etkeni mikrop, bu odaklardan yayılım göstererek  menenjite neden olabilmektedir. Bazı menenjit etkeni mikroplar belli yaş gruplarında hastalık etkeni olarak daha ön planda iken bazıları ise tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Kişide önceden bulunan bazı hastalıklar ise bazı bakterilerin, virüslerin vb daha ön planda menenjit etkeni olmasına neden olmaktadır.