Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat dönüşüm programı hazırlıyor. Niyet, okul müfredatını sınav odaklı olmaktan çıkartmak.

28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 2013 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Programı’nın “Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi” bölümünde, okul müfredatında yapılacak değişikliklere de yer verildi. Buna göre bakanlık “düşünme, algılama ve roblem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, bilgi toplumu gereklerini haiz bireyler yetiştirmek” üzere müfredatı yeniden yapılandıracak.

2012 Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak olan müfredat dönüşüm programı çerçevesinde ortaöğretim ve mesleki ve teknik orta öğretim, orkul türü yerine program çeşitliliği göz önünde bulundurularak yapılandırılacak.