Selçuk Üniversitesi’nce (SÜ) 5 ildeki 268 işletmede yapılan anket sonucu, okul kantinlerinde çalışanların yüzde 73’ünün gıda güvenliği ve hijyen konusunda hiçbir eğitim almadığını ortaya koydu.

Avrupa Birliği Bakanlığı Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Projesi kapsamında SÜ Çumra Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen “Restoran ve Okul Kantinlerinde Gıda Güvenliği Farkındalığı” (Safe-Rest) projesi kapsamında, 5 ilde 268 işletmede anket yapıldı.

SÜ Çumra Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Meryem Kara, “Neden daha güvenli gıdalar üretmeyelim, tüketmeliyim?” sloganıyla, 2010 yılında başlattıkları projeyle restoran ve okul kantinlerinde toplum sağlığının korunması için; tarladan ya da çiftlikten çatala kadar, güvenilir gıdalar üretilip tüketilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Restoran ve okul kantinlerinin geniş bir kesime hitap ettiğini, özellikle çocukların önemli kısmının kantinlerden beslendiğini vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

“Anket yöntemiyle saha çalışması yaptık. Ankara, Denizli, Bolu, Konya ve Uşak olmak üzere 5 ildeki toplam 268 işletmede 617 kişiyle görüşmeler yaptık. İlginç sonuçlara ulaştık. Restoran ve okul kantinlerinde çalışanlar genellikle, tornacı, tezgahtar, tesisatçı, muhasebeci, işletmeci, garson, ev hanımı ve gıda teknikeri gibi çok çeşitli meslek gruplarından oluşmaktadır. Restoran ve okul kantinlerinde çalışanların büyük çoğunluğu ilkokul mezunu. Restoranlarda çalışanların yüzde 64’ü, okul kantinlerinde ise yüzde 73’ü gıda güvenliği ve hijyen konusunda herhangi bir eğitim almamış. Ankete katılanların büyük çoğunluğunun, bu konularda bilgisiz olduğu da tespit edilmiştir.”

Kara, güvenli olmayan gıdaların başta kanser olmak üzere birçok hastalığa neden olabildiğini, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 2,2 milyon insanın gıda kaynaklı hastalıklardan öldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: iyibilgi.com