Sığınmaevleriyle ilgili yeni yönetmelik taslağı tamam. Engelliler için düzenleme içeren taslakta, ‘kabulde ayrım yok’ denildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca bir süredir üzerinde çalışılan ve bir kısmı kamuoyuyla paylaşılan ‘sığınmaevlerine ilişkin yönetmelik’ taslağı sonunda tamamlandı. Taslağa göre fiziki koşullarının düzeltilmesiyle birlikte şiddet mağduru engelli kadınlar da artık sığınmaevlerine kabul edilecek, bebekli kadınlara da tek kişilik oda verilecek. Taslakta “Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınlar ve beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmadan konukevine kabul edilecek” maddesine de yer verildi. Taslakta dikkat çeken başlıklar şöyle:

* Konukevlerini bakanlık, nüfusu 50 bini geçen il ve ilçe belediyeleri, il özel idareleri ile sivil toplum kuruluşları açabilecek.

* Çalışmalarda kadın odaklı yaklaşım esas alınacak.

* Başvurularda kadının beyanı esas alınacak, delil göstermesi istenmeyecek.

Konukevinde bebekli kadınlar için tek kişilik odalar hazırlanacak. Ranza sisteminin kullanılmamasına özen gösterilecek.

* Çocuklar için kreş, eğitim ve rehabilitasyon, oyun ve etkinlik odaları ile çalışma odaları bulunacak.

Konukevi binaları engelilerin erişebilirliğine uygun olarak yapılacak. Böylece engelli mağdur kadınlar ve çocuklar da kabul edilebilecek.

* 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlarla, engelli çocuğu bulunan kadınlar can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde kiralık bir evde kalacak. Masrafları bakanlık üstlenecek.

* Alkol ve madde bağımlıları tedaviye devam etmeleri koşuluyla kabul edilecek.

* Bedensel ve zihinsel engelli kadınlar için ilgili kamu veya sivil toplum kuruluşlarından destek alınacak.

* Konukevinde kalış süresi en fazla altı ay olacak. Gerekli hallerde en fazla altı ay uzatılacak.

İsim yok, kod var

* Yargı yetkisinin kullanıldığı durumlar hariç, hiçbir kamu görevlisi konukevinde kalan kadınlara ilişkin kişisel bilgileri talep edemeyecek.

* Konukevi açılırken, gizlilik ilkesine uyulacak. Adresi, telefon numarası gizli tutulacak. Tabela asılmayacak. Temel atma ve açılış töreni düzenlenmeyecek.

* Resmi yazışmalarda kadınların, çocukların ve çalışanların isimleri belirtilmeyecek. Gerekli durumlarda kodlar kullanılacak.

‘Olumlu bir adım’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, taslağın önceki gün kendilerine ulaştığını belirterek, “Genel anlamda iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Şiddetin önlenmesi için atılan her olumlu adıma destek oluyoruz” dedi.

Tarık Işık / Radikal