İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin La La La İnsan Adımları sergisine paralel olarak düzenlediği Atölye ¾’te 13-18 yaş arası gençler, “deniz” kavramıyla ilgili merak ettikleri dört sorunun yanıtını videolar üreterek arıyor. 17 Mart 2012 ve 14 Nisan 2012 tarihlerinde 13.00 – 16.00 saatleri arasında, 15’er gencin katılımıyla düzenlenen Atölye ¾, sanatçı Ethem Özgüven’in yönetiminde gerçekleştiriliyor.

video atölyesiDeniz kirliliği, deniz trafiği, deniz hayvanları ve bitkileri, denizde yaşayan canlı türlerinin yok olması gibi denizle ilgili konularda dörder farklı soru üreten gençler, sorularının yanıtlarını atölye çalışmasına katılmadan önce aramaya başlıyor. Atölye çalışmasının öncesinde başlayan bu sorgulama ve araştırma sürecinde gençlerden, tıpkı bir belgesel yönetmeni gibi konularıyla ilgili fotoğraflar ve hareketli görüntüler üretmeleri isteniyor.