Akdeniz Belediyesi Çocuk ve Gençlik Danışma Merkezi Mersin’de, barış süreci tartışmalarına çocukların ve gençlerin katılımlarının sağlanması amacıyla bir panel düzenliyor.

Çocuk ve gençlerin deneyimlerini, sorunlarını, kaygılarını ve umutlarını kamuoyu ile paylaşmaları sağlanması gerektiğinden hareketle gerçekleştirilecek panel 28 Nisan’da yapılacak.

Panelin iki konuşmacısı ve oturum başkanı çocuk ve gençlerin temsilcilerinden oluşuyor.

Diğer konuşmacılar ise Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve “Akil Çocuklar: Kürt Çocukların Siyaseti ve Toplumsal Gösterilerden Barışa Uzanan Yol” başlıklı sunumuyla Hacettepe Üniversitesi’nden Sedat Yağcıoğlu olacak.

Organizasyonu üstlenen Akdeniz Belediyesi Çocuk ve Gençlik Danışma Merkezi barış sürecinde çocuk ve gençlerin seslerinin duyurulmasının önemine dikkat çekiyor.

“Yetişkinler ve onların oluşturduğu yapılar arasında yürütülen barış tartışmaları içinde çocuklar ve gençler de kendilerine bir yer edinmeli, deneyimlerini, sorunlarını, kaygılarını ve umutlarını kamuoyu ile paylaşmaları sağlanmalıdır.”

Gençler arası diyalog

Panelin kendisi gibi hazırlık süreci de barış teması çerçevesinde Mersin’de çocuklar ve gençler arasında kültürlerarası diyalogu geliştirmeye katkıda bulundu.

Panele hazırlık sürecinde toplumsal sokak gösterilerine katılmaları nedeniyle tutuklanmış olan Kürt çocuklarının da aralarında bulunduğu farklı sosyokültürel gruplardan, Mersin’in farklı okullarından çocuklar ve gençler atölye çalışmaları yürüttü.

Çocukların sunum materyalleri bu çerçevede hazırlandı ve çocuklar temsilcilerini kendi aralarında belirledi.

Panel Çakıl Sosyal Dayanışma Derneği’nin de katkılarıyla başlatılan “Çocuklar Özgürlük ve Barış İçin Konuşuyor” başlıklı etkinlikler dizisi kapsamında düzenleniyor.

Pozantı çocukları

Akdeniz Belediyesi Çocuk ve Gençlik Danışma Merkezi Haziran 2011’den bu yana

Pozantı Cezaevi’nde fiziksel, ruhsal ve cinsel istismara maruz kalan çocuk ve gençlerle toplumsal travmanın onarımına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’nin temel haklardan biri olarak belirlediği katılım hakkının esas alındığı çalışmalarda, çocukların travma mağduru-pasif bir rolden içinde bulundukları bireysel-toplumsal süreçlerin aktif öznesi olma rolüne taşınması amaçlanıyor.

Panel 28 Nisan, saat 13.00’de, Akdeniz Belediyesi Güneş Mahallesi Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: bianet