Çocuk işçiliği, bütün yasal kısıtlamaları aşan bir şekilde korkutucu rakamlara ulaşmış durumda.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak yaptığı araştırmaya göre, sadece kömür ve linyit madenlerinde 2 bin 76 çocuk çalışan var. Bu çocuklar, 15-19 yaşında. Madendeki çalışan çocukların yüzde 85.5’lik bölümü kayıt dışı çalışıyor, ellerine geçen aylık gelir de sadece 226 lira.

Çocuk işçiler, madencilik dışındaki sektörlerde de kayıt dışı çalışmaya zorlanıyor. İşçi cinayetlerinin azımsanmayacak bir kısmını da çocuk işçiler oluşturuyor.

Çocuk işçilerin çalıştırılmasına ilişkin hukuki çerçeve, 14 yaşını doldurmuş çocukların okullarını aksatmaması koşuluyla güvenli iş ortamında hafif işlerde çalıştırılmasına izin vermekle birlikte, çok açık bir biçimde maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi alanlarda çalıştırılmasını yasaklıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) çocuk işçi sayısının bu kadar çok olduğu koşullarda 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü’nü karşılamaya hazırlanıyor.

Meclis, gün kapsamında 12 Haziran 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapacak. Aynı gün 19.30’da ise İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nde çocuk işçiler konulu fotoğraf sergisi açılacak.

Meclis, 13 Haziran’da da Esenyurt Halkevi’nde çocuk işçiler konulu bir söyleşi düzenliyor. Son etkinlik ise 14 Haziran günü 11.00’de İstanbul Tabip Odası’nda yapılacak. Meclis, çocuk işçiler konulu atölye çalışması için toplanacak.

kaosgl