Çocuk Vakfı yaklaşık bir senedir sürdürdüğü Anayasa İçin Çocuk Görüşü çalışmalarının ilk sonuçlarını açıkladı. Yeni anayasa hazırlanması sürecinde 9-18 yaş grubu çocuklarının bildirdiği çocuk görüşleri 16 başlık altında toplandı. Türkiye’nin 81 il, 957 ilçe ve köylerinden görüş bildiren çocukların istekleri şöyle:

• Kısa bir anayasa
• Çocuğa saygı temelinde bir anayasa
• Çocuk görüşü alınarak hazırlanacak bir anayasa
• Yeni anayasa hazırlanması ve onaylanma sürecinde çocukların etkin şekilde görüş bildireceği bir anayasa
• Güç koşullardaki çocukların görüşünün alınmasına özel önem verilerek hazırlanacak bir anayasa
• Çocuğun yetişkin gibi hak sahibi ve eşit birey kabul edildiği bir anayasa
• Çocuğa özgü bütün hakları güvence altına alan bir anayasa
• Yalnızca çocukların bakımı ve korunması değil, kendilerini ilgilendiren konularda görüş bildirmelerine imkân veren bir anayasa
• Devletin çocuğa karşı yükümlülüklerini çocuğa özgü haklar çerçevesinde düzenleyen bir anayasa
• Çocuğun sosyal haklara erişimine imkan sağlayan ve güvence altına alan bir anayasa
• Gelişim hakkının önündeki engellerin aşılacağına yer veren bir anayasa
• Çocuğun ve çocukluğun bütün yönleriyle görünür olacağı yeni bir anayasa
• Çocuklarla ilgili maddelerin çocuk diline uyarlandığı ve çocuk görüşüne sunulduğu bir anayasa
• Oylama öncesi çocuk diline uyarlanarak çocuk görüşü alınacak bir anayasa
• Çocukların oylamada görüş bildireceği bir anayasa
• Yeni Anayasa’da Çocuk Anayasa’sı hazırlanmasına yer veren ve bu yasanın diğer yasaların üstünde olduğunu hükme bağlayan bir anayasa (Türkiye Çocuk Temel Kanunu)