Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) “Ergen Gebeliği” temalı istatistiği yayımladı. İstatistiklere göre, çocuk yaşta anne olanların sayısı bir önceki yıla göre azalmakla birlikte 2012’de 91 bin 114 oldu. Ergen doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Ağrı, en düşük oran ise Trabzon’da. Erken annelik anne ve çocuk ölümlerinin de nedenlerinden biri.

Gebelik ve doğumdan kaynaklanan komplikasyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerde, 15-19 yaş arası kız çocukları için en önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Ergenlik dönemindeki kadınlar ayrıca güvenli olmayan düşük ve kürtajdan kaynaklanan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Çocuk yaşta evliliklerin yoğun olduğu Türkiye’de ise ergen doğumların düştüğü iddia edildi. Ülkede, 2001 yılında 154 bin 322 olan 15-19 yaş grubunda doğum yapan ergen sayısı, 2012 yılında 91 bin 114 oldu. Ergen doğurganlık hızı 2001 yılında binde 49,3 iken 2012 yılında binde 29,4’e geriledi.

Ergen doğurganlık hızları, illere göre büyükten küçüğe sıralandığında 34 il Türkiye değerinin üstünde, 47 il ise Türkiye değerinin altında kaldı.

İllere göre ergen doğurganlık hızını gösteren tematik harita incelendiğinde, en yüksek ergen doğurganlık hızının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde olduğu görüldü.

2012 yılı ergen doğurganlık hızları illere göre incelendiğinde, doğurganlık hızının en yüksek olduğu il binde 72,2 ile Ağrı oldu. Bunu binde 63,9 ile Kars, binde 60,4 ile Muş izledi.

Ergen doğurganlık hızının en düşük olduğu ilin ise binde 10,8 ile Trabzon olduğu görüldü. Bunu binde 11,3 ile Rize ve binde 13,2 ile Tunceli izledi.

Verilere göre, 15-19 yaş grubundaki evli kadınların eşleri ile arasındaki yaş farkları değerlendirildiğinde bu kişilerin, yüzde 52,6’sının eşleri ile yaş farkının 5-9 yıl aralığında, yüzde 30’unun eşleri ile yaş farkının 4 yıl ve daha az, yüzde 17,1’inin ise yaş farkının 10 yıl ve daha fazla olduğu görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü tespitlerine göre, dünyada her yıl 15-19 yaş arası yaklaşık 16 milyon kız çocuğunun doğum yaptığı tespit edildi.

2008 yılında, gelişmekte olan ülkelerde 15-19 yaş arası kız çocuklarında, yaklaşık 3 milyon güvenli olmayan düşük ve kürtaj vakası olduğu tahmin edilirken, 20 yaş altındaki annelerin gebeliğinde görülen ölü doğum ve bebek ölüm oranının, 20-29 yaş arasındaki annelerin doğurduğu bebeklere kıyasla yüzde 50 daha fazla olduğu belirlendi. Ergen gebeliklerinde doğumların yüzde 95’i düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşti.

Ergen doğurganlık hızı en yüksek 5 ülkenin tamamı Afrika ülkesi olurken, sıralamadaki ilk 5 ülke binde 204,8 ile Nijer, binde 175,6 ile Mali, binde 170,2 ile Angola, binde 152 ile Çad, binde 144,8 ile Malavi oldu. Ergen doğurganlık hızı en düşük ülkelerin ise Slovenya ve Kuzey Kore olduğu ortaya çıktı.

soL