Kasım ayından itibaren Almanya, doğum sertifikalarının “üçüncü cinsiyet” olarak düzenlenmesini olanaklı kılan ilk Avrupa ülkesi olacak.

Ülkede yeni yürürlüğe giren bir kanun, cinsiyeti belirsiz olarak doğan çocukların “kız” ya da “oğlan” olarak kategorize edilme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, ebeveynler çocuklarının doğum sertifikasındaki cinsiyet hanesini boş bırakabilecek. Bu bireyler hangi cinsiyete mensup olduklarına veya bir cinsiyete mensup olup olmadıklarına zaman içinde kendileri karar verebilecekler.

Alman yasama organları 7 Mayıs tarihinde Medeni Kanun’da yapılacak değişikliklerle beraber bu uygulamayı da onaylamıştı. Süddeutsche Zeitung, bu yasal değişikliğin “şu ana kadar pek dikkat çekmediğini” belirtiyor. Ancak yeni kanunun eskisine oranla daha ilerici olmakla beraber yine de yeterince etraflı düşünülmediği fikri oluştuğunda, durum tamamen değişti.

Alman Aile Hukuku oluşumu FarMZ, uygulamanın sorunlu yönlerinin olduğunu belirtiyor. Örneğin, üçüncü cinsiyet seçeneği Almanya’da yasal hale gelince, cinsiyet hanesini boş bırakan kişiler yurt dışına çıkarken pek çok bürokratik sorunla karşılaşacak. Oluşum, Almanya’nın pasaportlarda üçüncü cinsiyeti belirtmek üzere “X” işareti kullanmasını öneriyor.

Ülke daha önce eşcinsel, biseksüel ve trans sorunları konusundaki tavrı nedeniyle eleştirilmişti.

Almanya çoğu komşusundan daha açık görüşlü olsa da, kanunlar genelde halkın görüşlerinin gerisinde kalıyor. Örneğin, Reuters’a göre Alman vatandaşlarının %74′ü eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasından yana, ancak eşcinsel evlilikler halen yasal değil. Öte yandan birlikte yaşayan eşcinsel çiftler yasa tarafından tanınıyor ve partnerler, evli çiftlerin yararlandığı vergi avantajlarından yararlanabiliyor.

Esasen Almanya, üçüncü cinsiyet mensuplarını doğru şekilde tanımlama konusunda yasal adımlar atmaya çalışan tek ülke değil. 2013 başlarında Nepal de, kişileri “üçüncü cinsiyet” tanımlayan vatandaşlık belgeleri vermeye başladı. Konuyla ilgilenen aktivistler, cinsel azınlıkların hayatını kolaylaştırma ihtimali bulunan bu ilerici uygulamayı övgüyle karşıladı.

İsveç ise, cinsiyet kutuplaşmasına çok daha gündelik ve dil tabanlı bir çözüm getirdi. Kadını işaret eden “hon” ve erkeği işaret eden “han” zamirlerine, üçüncü cinsiyeti işaret eden “hen” de katıldı ve bu yeni zamir, İsveç Ulusal Ansiklopedisi’ne eklendi.

intersexualshalala.wordpress.com