Çılgın Projeleri Durdurun: Çözüm Yeşil Dönüşüm

Balkan ülkelerinde halen etkisini hissettiren 2008 Küresel Krizi’ne karşı, bölgedeki hükümetler çevresel açıdan yıkıcı olan çılgın projelere sığındı. Koruma altındaki bölgelerde altın madenciliğine verilen izinler, inşa edilen ya da edilmek üzere olan nükleer santraller, Boğaz’ın yanına açılması planlanan yeni kanal, milyonlarca ağacı katleden 3. bir köprünün inşası; sadece planlandığı değil, aynı zamanda Kanal İstanbul Projesi’nde olduğu gibi komşu ülkelerdeki, halihazırda kırılgan olan ekosistem üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmakta.

“Ne pahasına olursa olsun büyüme” anlayışı, bir başka deyişle, kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamalar günümüzde toplumların esenliğine en büyük tehditlerden biridir. Oysa, hükümetler, vatandaşlarına yaşamları üzerinde önemli etkileri olacak bu projelerin karar alma süreçlerine katılım hakkı tanımıyor. Son zamanlarda, teknokratik kalkınmacı gündemin yükselişi demokratik süreçlerin aşındığı bir ortamda gerçekleşiyor. Oysa yaygın bilinen gerçek şu ki sürdürülebilir bir ekonomik büyüme demokrasinin eksik olduğu bir ortamda sağlanamaz.

Bu iki günlük konferansta, Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerindeki “gereksiz” ve “empoze” edilmiş projelerin bir dökümünü çıkaracağız, bu projelere karşı yürütülen mücadelelerde edinilmiş deneyimleri paylaşacağız. Karar alma süreçlerinde katılımcılığı arttırmanın olası yollarını tartışıp yerel ekolojik hareketleri nasıl güçlü kılabiliriz sorusu üzerine fikir alışverişinde bulunacağız. Bunun dışında kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamaların tek seçenek olmadığını, doğa ve toplumla barışık Yeşil Dönüşüm politikalarının ekonomik büyüme ve istihdam yaratabilme kapasitesi açısından izlenen politikalardan ne derece üstün olduğunu göstereceğiz.

Konferans yeşil alternatifin geleceğini tartışmak üzere uzmanları, politikacıları ve Türkiye içinden ve bölgeden bu tür projelere karşı çalışma yürüten aktivistleri bir araya getirecek.

*Konferans dili Türkçedir, İngilizce’den simültane tercüme yapılacaktır.

**Konferansa katılım ücretsizdir ve önceden kayıda gerek yoktur.

Konferans Yeri: Taksim Hill Hotel

Program Akışı

26 Ekim, Cumartesi

10:00-10:15 Açılış Konuşmaları

Helene Flautre, AP Yeşil-EFA Grubu Milletvekili, Türkiye-AB Karma Parlamenterler Komitesi Başkanı

Arif Ali Cangı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü

10:15-10:40 Ana Konuşma

Paolo Prieri, Mega Projeler Ağ Koordinatörü

“Gereksiz ve Empoze edilmiş Projelere karşı Forum Oluşturma: Tarihsel bir Gereklilik”

10:40-11:00 Kahve Arası

11:00-12:30 Panel: Türkiye ve Avrupa’daki Mega Projelere bir bakış

Türkiye’deki Çevre İhitlaflarını daha iyi anlamak: Bir Haritalama Örneği

Begüm Özkaynak, Cem İskender Aydın, Pınar Ertör Akyazı, Irmak Ertör Boğaziçi

Üniversitesi Politik Ekonomi Çalışma Grubu

Lisa Ariemma, Yüksek Hızlı Tren Karşıtı Hareket, Italya

Codruta Nedelcu, Association ARIN, Romanya

Daniel Popov, Bankwatch and Centre for Environmental Information and Education, Bulgaria

12:30-13:30 Öğle Arası

13:30-14:15 Kanalİstanbul Projesi: Bilimsel bir karşı görüş

Cemal Saydam, Hacettepe Üniversitesi

Ethem Gönenç, İstanbul Üniversitesi

14:15-15:45 Türkiye’deki Çılgın Projeler Işığında Kentsel Dönüşüm

Cihan Uzunçarşılı Baysal, Kent Hareketleri

Çare Olgun Çalışkan, Kuzey Ormanları Savunma Platformu

Uğur Dündar, Mimar Sinan Üniversitesi

Korhan Gümüş, Taksim Platformu

15:45-16:00 Kahve Arası

16:00-18:00 Panel ve Tartışma: Kalkınmacı Gündem ve Yeşil Cevaplar

Cengiz Aktar, Gazeteci, YSGP DK Üyesi

Fikret Adaman and Bengi Akbulut, Boğaziçi Üniversitesi, Politik Ekonomi

Çalışma Grubu

Haluk Levent, Galatasaray Üniversitesi, YSGP DK Üyesi

Ahmet Atıl Aşıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Sedat Kalem, WWF-Türkiye

*************

27 EKİM, Pazar

Yer: Taksim Hill Hotel

10:00-10:20 Karar Alma Süreçlerine Halkın Katılımı

“AB’de Vatandaş İnisiyatifi: Demokratik Süreçler ve Kurumsal Cevaplar”

Olga Kikou, Yunan Yeşil Partisi, Yunan Yeşil Enstitüsü

10:20-12:00 Panel ve Forum: Ekolojik bağlamda yıkıcı projeleri nasıl durdurabiliriz?

Hande Atay -Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları(ÇEHAV), Ekoloji Kollektifi

Yakup Şekip Okumuşoğlu, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV)

Oya Ayman, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Doğa Hakları Çalışma Grubu

Murat Güvenç, İstanbul Şehir Üniversitesi

Fidanka Bacheva-McGrath, CEE Bankwatch Ağı

Kostas Loukeris , Yunan Yeşil Partisi, Yunan Yeşil Enstitüsü

12:00-13:00 Öğle Arası

13:00-15:30 Panel ve Söyleşi: Türkiye’de Çılgın Projeler ve Çevre Gazeteciliği

Moderatör: Pelin Cengiz, Gazeteci

Mehveş Evin, Milliyet

Gürhan Savgı, Zaman/Aksiyon

Utku Zırığ, IMC TV-Yeşil Bülten

Filiz Yavuz, Serbest Gazeteci

Seçkin Ürey, Habertürk

Güray Öz Tekin, Cumhuriyet

Serkan Ocak, Radikal

Yonca Poyraz Doğan, Today’s Zaman

15:30-15:45 Kahve Arası

15:45-16:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

Konferansın sonu

Yunan Yeşil Enstitüsü ve Yeşil Düşünce Derneği tarafından organize edilmiştir.

Detaylı bilgi için:

Asena Ulus (TR) yesildusunceder@gmail.com

Venetia Chatzi (GR) info@greeninstitute.gr

yesildusunce.org