Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla Neyzi yönetiminde disiplinlerarası bir ekip tarafından hazırlanan ‘Tahayyül ve Karşılaşmalar Arasında: Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor’ websitesi açılıyor. Websitesinde doğuda ve batıda iki ilden 22 gencin geçmişe dair anıları, yaşam deneyimleri, gelecek hayalleri ve Türkiye’nin gündemine dair algı ve yorumlarından kesitler sunuluyor.

‘Türkiyeli Gençler Anlatıyor: Sözlü Tarihin Geçmişle Yüzleşme, Toplumsal Uzlaşma ve Demokratikleşmeye Katkısı’ isimli proje, 2011-2012’de Stiftung Mercator, İstanbul Politikalar Merkezi, Açık Toplum Vakfı, Global Dialogue ve Heinrich Böll Stiftung tarafından desteklendi.

Projenin ana konusu Türkiyeli gençler. Türkiye toplumunun çoğunluğunu oluşturan, seslerini yeterince duyuramayan, yetişkin toplumu tarafından kıskaca alınmış ama geleceğimizi yönlendirecek olan kesim. Genellikle yaşlılara ve tarihi olaylara ilişkin tanıklıklara odaklanan sözlü tarih, bu projede farklı olarak merceğini gençlere çeviriyor. Bunun nedeni son yıllarda postbellek kavramının, yani bizzat yaşanan deneyimler kadar önceki kuşaklardan ve medya gibi farklı kaynaklardan aktarımın geçmişi ve yaşam öyküsünü kurgulamadaki rolünün vurgulanması.

Projenin amaçlarından biri, Türkiye’de sözlü tarihin kitlelerle buluşmasını sağlamak ve toplumdaki çatışmaların çözümüne katkıda bulunmak. Sivil toplumun gelişmesi nde sözlü tarihin önemli bir araç olduğu düşüncesinden yola çıkan projenin bir başka hedefi ise sıradan insanların tarihin öznesi olduğuna ve geçmişe dair algı ve anlatılarının ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekmek.

Türkiyeli gençlere yönelik karşılaştırmalı bir bakış açısı için ve son yıllarda ülke gündemine oturan doğu ve batı arasında yükselen algısal duvar ve çatışmalar göz önüne alınarak proje kapsamında doğudan bir il (Diyarbakır) ve batıdan bir il (Muğla) seçilerek bu iki ilde çoğunluğu yirmili yaşlarında farklı ekonomik sınıflardan, farklı kimliklerden, kent ve kırsal kesimden kadın ve erkeklerle sözlü tarih görüşmeleri yapıldı. Ayrıca, Berlin’de, Diyarbakır ve Muğla kökenli gençlerle görüşüldü. Proje kapsamında websitesine ek olarak ‘Tahayyül ve Karşılaşmalar Arasında: Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor’ isimli sergi 30 Kasım – 29 Aralık 2012 tarihleri arasında Galata’daki Hamursuz Fırını’nda izlenebilir. Sergi etkinlikleri arasında projeye dahil olan gençlerin de katılacağı bir panel ve proje kitabının tanıtımı da var. Proje ekibi tarafından grafik tasarımı yapılan ve görsel malzemeyle de zenginleştirilen bu kitap, geniş bir okuyucu kitlesine gençlerin seslerini duyurmayı amaçlıyor.

Web sitesine www.gencleranlatiyor.org adresinden ulaşabilirsiniz.