Üfürüm nedir?
Üfürümler kalp ve damarsal yapılardaki türbülan kan akımı tarafından oluşturulan ve göğüs duvarına yayılan seslerdir. Kalbin muayenesi sırasında dinleme aleti ile kalp seslerine ek olarak duyulur.

Üfürümün nedenleri nelerdir?
Doğuştan ve sonradan oluşan kalp hastalıklarına bağlı olarak duyulabilir. Ancak sağlıklı çocukların yaklaşık yarısında altta yatan kalp hastalığı olmaksızın masum üfürüm denilen hafif üfürümler duyulabilir.

Masum üfürüm nedir?
Sağlıklı çocukların yaklaşık yarısında altta yatan kalp hastalığı olmaksızın kalbin dinleme aleti ile dinlenmesi ile duyulan seslerdir.

Masum üfürümlerin nedenleri nelerdir?
Masum üfürümlerin kesin nedenleri bilinmez. Genellikle kalbin sol karıncığı içindeki bir kas lifine çarpan kan akımı veya kalpten çıkıp akciğerlere giden damardaki kan akımına bağlı olarak duyulur.

Masum üfürümlerin duyulma yaşı:
Masum üfürümler genellikle 2 yaşından sonra duyulmakla birlikte her yaşta duyulabilir.

Masum üfürümlerin şiddeti:
Masum üfürümler hafif üfürümlerdir. Ateş ve heyecan gibi kalbin hızlı çalıştığı durumlarda üfürümün şiddeti artar. Genellikle çocuklar ateşli bir hastalık nedeniyle doktora gittiklerinde saptanır. Bu durumlar düzeldiğinde üfürümün şiddeti azalır veya kaybolur.

Masum üfürümlerde tanı:
Masum üfürümlerin çoğuna muayene ile tanı koyulabilir. Kalp hastalığından şüphelenilen çocuklara ekokardiyografi yapılması gerekir.

Masum üfürümlerde yaklaşım:
Masum üfürüm bir hastalık değildir. Tedavi ve izlem gerektirmez. Hafif üfürümler olduğundan genellikle çocuk büyüyüp göğüs duvarı kalınlaştıkça duyulmazlar. Ancak yaşam boyu duyulsa da bir önemi yoktur. Önemli olan altta yatan bir kalp hastalığının olmamasıdır.