Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında kalan çocukların koruyucu aile yanına yerleştirilmesi için “Sıcak Yuva” adlı bir proje başlatıyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdulkadir Kaya, çeşitli nedenlerle kendi aileleri yanında bakımları sağlanamayan çocukları, yine bulundukları şehirlerde koruyucu aile yanına yerleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. 

Çocukların sağlıklı gelişebilmelerinde kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamının önemini vurgulayan Kaya, çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde daha sağlıklı bireyler olabildiklerinin bilimsel olarak kanıtlandığını kaydetti.

Bazı ailelerin psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini karşılayamaz hale gelebildiklerine işaret eden Kaya, böyle durumlarda çocukların bakım ve korunmasının devlet tarafından üstlenildiğini, çocuğun en iyi bakımının gerçekleştiği ortamın aile ortamı olduğunu, koruyucu aile hizmetinin bu noktada ön plana çıktığını vurguladı.

Kampanyayla koruyucu aile sayısının artırılmasını ve kimsesiz çocuklarla ilgili olarak toplumsal duyarlılığın yükseltilmesini amaçladıklarını kaydeden Kaya, bu noktada fertler, aileler, anneler, babalar, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere görev düştüğünü söyledi.

Koruyucu aile olmak için ilgili mevzuatta bi rtakım kriterlerin bulunması gerektiğine dikkat çeken Kaya, yeni yönetmelikle ek düzenlemeler de getirdiklerini bildirdi.

Kaya, yeni düzenlemeye koruyucu aileyle ilgili çocuğun görüşünün alınmasını ve sıkı bir denetim ve izleme-değerlendirme mekanizmasını hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

270 personel eğitildi

Yenin sisteme geçiş öncesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 270 personel koruyucu aile uygulaması konusunda eğitim aldı. Kampanyayla ilgili olarak bir web sitesi oluşturuldu ve ayrıca Alo 183 telefon hattı kuruldu. Bununla birlikte hem bakanlık personeli hem de koruyucu aileler için kılavuz kitapçıklar hazırlandı.

Kampanyanın öncelikli hedefi 2-10 yaş grubundaki 3 bin çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesi. Uzun vadede bakım altındaki 14 bin çocuğun koruyucu aile gözetimine verilmesi planlanıyor.

Koruyucu aile sisteminde, çocuğun tüm masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Yeni projeyle yapılan ödemeler de yüzde 20 oranında artırılıyor.

Koruyucu ailenin mümkün olmadığı noktalarda çocuk evleri ve sevgi evleri modelleri geliştiriliyor. Bakanlık 2014 sonu itibariyle koğuş sistemine göre yapılandırılmış yetiştirme yurtlarını tamamen kapatmayı hedefliyor.