Din ruhunuzu kurtarabilir, ama sizi kesinlikle daha fedakar yapmaz.

Yeni bir araştırma, daha dindar bir geçmişe ve yetişme tarzına sahip çocukların fedakar davranışlar sergileme olasılığının daha az olduğunu gösteriyor.

Araştırma, Kanada, Çin, Ürdün, Güney Afrika, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 5 ila 12 yaşları arasındaki çocukların davranışlarını temel alıyor. Dindar olan çocukların paylaşmaya daha az istekli olduğu ve akranlarına nispeten kötü davranışlar sergilemeye daha yatkın oldukları görülüyor.

“Bulgular, dindar bir ailede yetişen çocukların diğerler çocuklarla kıyaslandığında daha fedakar ve nazik olduğu kanısı ile çelişiyor.” diyor, Chicago Üniversitesi’nde psikoloji profesörü ve yazar Jean Decety ve devam ediyor: “Araştırmamızda, ateist ve herhangi bir dine mensup olmayan ailelerin çocuklarının daha cömert olduklarını da görebiliyoruz.”

Dünya genelinde yapılan bu araştırmada, deneyler, çocuk gruplarının paylaşmaya istekli olup olmadıklarını ve “ahlaki duyarlılık”larını ölçmek için tasarlandı.

Çocukların paylaşmaya istekliliği, sözde diktatör adlı bir oyun ile ölçülüyor. Bu oyunda, her çocuğa on çıkartma verilerek ondan bu çıkartmaları paylaşması isteniyor. Paylaşma miktarı ölçüm değerini etkiliyor. Ahlaki duyarlılık ise, çocuklara kısa animasyonlar izletilerek belirleniyor. Bu animasyonlarda, bir karakter yanlışlıkla veya bilerek başka bir karakteri itiyor. Animasyonlar izletildikten sonra, çocukların durum karşındaki tepkileri, yargılama ve ceza konusundaki tutumları ölçülüyor.

Hristiyan ve Müslüman kökenli çocukların daha az çıkartma paylaştıkları belirlenen çalışmada, bu çocukların daha sert yargılarda bulundukları ortaya çıktı. Ateist, agnostik ya da dini olmayan ailelerden gelen çocukların ise daha fazla çıkartma dağıttığı ve daha affedici olduğu bulgusuna ulaşıldı.

Büyüdükçe farklı dinlerden ve geçmişten olan çocukların paylaşıma daha açık olduğu görülse de, dindar çocuklarda görülen fedakar davranışların gelişime açık olmadığı belirlendi.

“Bu sonuçlar, dinin çocuklar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Sonuçlar, dindar olmanın olumlu sosyal davranışları kolaylaştırdığı fikrine meydan okuyor ve insanların, dinin ahlak gelişimi için hayati önem taşıyıp taşımadığını sorgulamasına araç oluyor.”

Yeni sonuçlar, diğer araştırmalara paralel olarak, dinin ve dini toplulukların küçük ancak istatistiksel olarak büyük oranda ergenlerde ruh sağlığını etkilediğini de gösteriyor.

***

upi.com