“Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu yönetmelikle çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma esaslarını düzenleyen maddeye ek yapıldı.

Buna göre, mesleki eğitim okullarından mezun olan, meslek sahibi, 16 yaşını doldurmuş genç işçiler, sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilecek.

Yönetmelikte yapılan düzenleme kamuoyuna duyurulduğunda çocuk işçiliğinin önünü açacağı için tepki toplamıştı.

DİSK-AR (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü) Müdürü Dr. Serkan Öngel değişikliği “özellikle 16-18 yaş arası genç sömürüsünden daha fazla yararlanmak isteğinin bir ifadesi” diye nitelemişti.

“Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya su altında çalışacak işler, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında yönetmelik kapsamındaki işler, iş güvenliği açısından sakınca taşıyabilecek işler, müteharrik makineler kullanılarak yapılan işler gibi işler çocuk ve genç işçilerle ilgili yönetmelik kapsamından çıkartıldı.”

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe buradan ulaşabilirsiniz.

bianet