3 Aralık…

Bugün her yerde engelliler için etkinlikler düzenleniyor. Eksik olmasınlar özellikle siyasiler, belediyeler, rehabilitasyon merkezleri, dernekler. Farkındalık adına önemli bir gün…

Peki bunların farkında mıyız?

2005 yılında TBMM’ de kabul edilen yasa ile  Kamu kurum ve kuruluşlarının ve belediyelerin, yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar, yaya geçitleri, resmi yapılar, spor alanları, toplu taşıma araçları gibi yerlerin yedi yıl içerisinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilmesi gerektiğini belirten kanunun gerekliliklerini aradan geçen zamanda yerine getirilmemesinden sonra AKP, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir’in verdikleri kanun teklifiyle yedi yıllık sürenin üç yıl daha uzatıldığının…

Sağlık kurumu raporu almadan destek eğitim alamadığımızı ancak hastanelerden alınan bu raporların hiçbir inceleme yapılmadan verildiğini ve bu gayri ciddi raporlardan dolayı özel eğitim ve rehabilitasyon konusunda çocuklarımızın mağdur olduğunu…

Engelli bir birey için çok önemli olan destek eğitimin sadece aylık 8 saatinin devlet tarafından karşılandığını, örneğin bir bedensel engelli çocuk için fizik tedavinin vazgeçilmez olduğunu ancak bu bedensel engele mental bir sorun da eşlik ederse aylık sadece 4 saat fizik 4 saat özel eğitim desteğinin devlet tarafından karşılandığının ve bu çalışmayla hiç bir çocuğun yaşama katılmayacağının…

Fizik tedavi ve özel eğitim maliyetlerini karşılamak için ailelerin gösterdikleri çabaların veya bu maliyetleri karşılamayan ailelerin çocuklarının gözlerinin önünde yeterli eğitim ve rehabilitasyon alamadığı için yaşama yeterince katılmamasından dolayı yaşadığı çaresizliğin…

Ailelerin hani o Tekirdağ milletvekilinin bakım parasını almak için gözlerinin içine ölmesinler diye baktığını söylediği 400 tl için istenen gelir durumunun neredeyse açlık sınırının altında olanlara verildiğinin..

Sağlık kurulu raporunda engelli yazmasına rağmen rehabilitasyon için gerekli her türlü araç gereç ve diğer hakları için tekrar farklı raporlar alınması gerektiğinin…

İnsan hakları evrensel bildirisini imzalamış olmasına rağmen eğitim de eşitlik konusunda yasalarla koruma altına alınan haklarının uygulanması için eğitim kurumlarında aileler ve çocukların büyük mağduruyetler yaşadığını ve hep mücadele etmek zorunda kaldığını…

Yeterli fizik tedavi ve rehabilitasyon alamadığı için yürüyemeyen engelli bireylere fizik tedavi yerine mavi kapak toplayarak tekerlekli sandalye hediye eden tek ülke olduğumuzu…

Evet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bugün.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan beyin de söylediği gibi hayırlara vesile olsun.

Sağlıklı günlere…