Bronşiyolitin kendini belli etmesi, hafif bir sık nefes alıştan solunum yetersizliğine kadar değişebilir. Prematüre bebeklerde başlangıç ani solunum durması ile dahi olabilir. Aynı olgunun takip eden muayenelerinde bulgularda belirgin farklılık, değişkenlik nadir değildir. Solunum sayısındaki artış genellikle ilk dikkati çeken sorun olup solunum çabası, havasızlık bulguları hastalık ağırlığını değerlendirmekte en önem verilmesi gereken parametrelerdir. Bronşiyolit seyri sırasında, hastalığın 3-4. gününde, klinik bulgularda kötüleşme karakteristiktir. Olgular bulgu ve şikayetlerdeki değişiklikler açısından dikkatle izlenmelidir. İki ay altı bebeklerde bronşiyolit bulguları, yüksek ateş varlığında, bakteriyel enfeksiyon birlikteliği daha büyük bebeklere oranla daha sık olduğundan, hastaneye yatırılma gerekliliği açısından dikkatlice değerlendirilmelidir.