Araştırma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu’nun (DEHB) şişe süt ile beslenen üç aylık bebeklerden çok anne sütüyle beslenen bebeklerde daha yaygın görüldüğünü ortaya çıkardı.

Konsantrasyon ve dürtüsellik ile ilgili sorunlar ile karakterize edilen DEHB, çocukların yaklaşık yüzde beşinin etkilendiğindiği ve Birleşik Krallık’ta en yaygın görülen ortak davranış bozukluğudur.

Dr. Aviva Mimouni-Bloch, DEHB tanısı konulan, sağlıklı kardeşleri olan ve DEHB tanısı konulmayan ve bu bozuklukla genetik herhangi bir bağı olmayan kontrol grubunu içeren altı ila 12 yaş arasındaki çocukların emzirilme hikayelerini karşılaştırdı.

Anne sütü, özellikle beyin gelişimine ve zekaya olumlu etkilediği görüldü.

Araştırmacılar, DEHB’li çocukların yaşamın ilk yıllarında diğerlerinden daha az anne sütü almış olduklarını ortaya çıkardı.

Üç ayda, kardeş grubun yüzde 69’u ve kontrol grubunun yüzde 73’ü ile karşılaştırıldığında DEHB grubundakilerin sadece yüzde 43’ü anne sütü aldı.

Altı ayda, kardeş grubun yüzde 50’si ve kontrol grubunun yüzde 57’si ile kıyaslandığında ile karşılaştırıldığında DEHB grubunun yüzde 29’u anne sütü aldı.

Dr. Mimouni-Bloch, emzirmede sütün kendisinin, emzirme sırasında anne ve bebek arasındaki oluşan özel bağın ve diğer biyolojik ya da psikolojik faktörlerin de etkili olduğunu söyledi.

Ebeveynlerden DEHB ile ilgili tıbbi ve demografik veriler hakkındaki ayrıntılı anketleri yanıtlamaları istendi. Anketler, gebelik sırasında karşılaşılan hipertansiyon, diyabet, çocuğun doğum ağırlığı ve DEHB ile ilgili herhangi bir genetik bağlantısı olması gibi sorunları ve medeni durumu da içeriyordu.

DEHB ile ilgili notlar:

İlk belirtiler, erken yaşta farkedilir ve bu kişilerin yarısının yetişkinlikte de hastalık belirtileri devam eder.

DEHB’li kişi öğrenme güçlüğü ve uyku bozuklukları gibi başka sorunlara da sahip olabilir.

DEHB’nin asıl nedeni bilinmemektedir.

Araştırmalar, son 10 yılda DEHB için ilaç kullanımının arttığını göstermiştir.

telegraph.co.uk