Dört yaşına kadar aşı aralıkları önerildiği şekilde yapılmak kaydı ile dört doz Difteri-Tetanoz-Boğmaca-Çocuk Felci-HiB, üç doz Hepatit B, bir doz verem, bir yaş sonrası bir doz Pnömokok, bir doz Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak, bir doz Suçiçeği, iki doz Hepatit A aşısı uygulanmış olmalıdır. Eksik aşılar, eksik dozlara göre tamamlanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Dört- altı yaş arasında 2. doz Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı uygulanır. Bazı ülkelerde bu ikinci doz 10-12 yaşında önerilir.

Dört-altı yaş arasında 5. doz Difteri-Tetanoz-Boğmaca Çocuk Felci aşısı uygulanır.