İki yaşına kadar dört doz Difteri-Tetanoz-Boğmaca-Çocuk Felci-HiB aşısı, 3 doz Hepatit B aşısı tamamlanmış, bir doz verem aşısı, bir yaş sonrası bir doz Pnömokok aşısı uygulanmış, birinci doz Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak ve Suçiçeği aşısı yapılmış olmalıdır. Aşı takviminde değişik nedenlerle eksikler varsa tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

 

Hepatit A aşısı iki dozu arasında en az 6 ay olacak şekilde uygulanır.

Polisakkarid Pnömokok aşısı uygulanacak ise 2 yaşında sonra, gerekirse 5 yıllık aralarla tekralanarak yapılır. Polisakkarid aşılar 2 yaş altında yeterli koruyuculuk geliştirmediklerinden uygulanmazlar.