Dünya çapında 168 milyon çocuk, okula gitmek, yaşıtlarıyla oyun oynamak yerine, madenlerde, fabrikalarda, ev işlerinde ya da tarımda çalışmak zorunda bırakılıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan çocuk işgücü raporunda, 2000 yılından bu yana, çocuk işçi sayısında üçte bir oranında düşüş olmasına karşın, halen 168 milyon çocuğun çalışmayı sürdürdüğü ve bu çocukların yarısından fazlasının, tehlikeli işlerde çalıştığı vurgulandı.

Raporda yer alan verilere göre, çocuk işçilerin sayısının en fazla olduğu bölge Asya-Pasifik bölgesi olarak tespit edilirken, çocuk işgücünün oranının en yüksek olduğu bölge ise yüzde 21’le Sahra Altı Afrikası oldu.

Yoksul ülkelerde çocuk işgücünün oranının daha yüksek olduğu saptanırken, orta gelir düzeyine sahip ülkeler ise çocuk işçilerin sayısının en yüksek olduğu bölgeler oldu. 2000 yılından bu yana, çocuk emeğinin kullanımı kız çocuklarda yüzde 40 oranında düşerken, erkek çocuklarda düşüş oranı yüzde 25’te kaldı.

Dünya çapında çalışan çocukların 98 milyonu halen tarımda çalışıyor. Bu rakam, halen yüzde 58’lik bir oranla, çocuk işgücünün en yoğun kullanıldığı sektörün tarım olduğunu gösteriyor. Bunu çoğunluğu kayıtdışı olmak üzere, hizmetler ve sanayi sektörleri takip ediyor.

ILO, 8-10 Ekim tarihleri arasında, Brezilya’da çocuk işgücüne ilişkin yapılacak olan küresel konferansın düzenleyicileri arasında bulunuyor.

TMMOB’nin, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2013 yılının ilk 8 ayında, iş cinayetleri sonucu hayatını kaybeden 715 kişinin 36’sını çocuklar oluşturdu. Kapitalizmin kâr hırsının öldürdüğü çocuk işçiler, tarım, ticaret, gıda, maden, inşaat, metal ve iletişim sektörlerinde çalışıyordu.

soL