Onlar da hep çocuktular… Büyüdüler, güçlendiler, iktidar sahibi oldular. Bir zamanlar ne kadar güçsüz çocuklar olduklarını unutmak için başka çocukların hayatları hakkında kararlar vermeye koyuldular. Büyük hedefleri ve devasa isimleri oldu. Kimi çocuklara süslü püslü oyuncaklar hediye ederken, kimilerini görmezden geldiler. Şimdi çocuk olanlar büyüyecek ve erişkinliklerinde başka çocuklara aynı gözle bakacaklar. İlişikteki albüm işbu döngüden bir kesit sunmak üzere hazırlanmıştır…