Astım, hala çözülmeyi bekleyen sorular / sorunlar yumağı

Astım, tıp tarihi içinde incelendiğinde çok eski çağlarda da adı geçen bir hastalık. Modern tıbbın gelişmesi ile bu hastalık hakkında yapılan araştırmalar çoğaldıkça, aslında pek çok bilginin tam da doğru olmadığı, bizim astım olarak adlandırdığımız hastalığın aslında başka bir şey olduğu ortaya çıktı. Yani astım konusunda araştırmalar arttıkça bilinmeyenlerin de sayısı arttı.  20. yüzyılda, endüstri devrimi ile hava kirliliği başta olmak üzere çevresel faktörlerin de etkisiyle, astımın sıklığı arttıkça konu daha da önemli hale geldi. Günümüzde, özellikle çocuklarda astım hastalığının, bireysel ve toplumsal etkileri (sıklığı, yarattığı hastalığın şiddeti, ölüm riski de içermesi ve günlük yaşama olan ciddi olumsuz etkileri)...

Devamı…