Bir iktidar projesi: Prangalı kadınlar*

Son haftalarda kadın ve aile üzerine AKP orijinli üst üste gündeme gelen haberler hem “kurum” olarak ailenin toplumsal mühendislik projelerinin ne denli gözde bir alanı olduğunu hem de tahakküm ve iktidar ilişkilerinin nasıl “yuva” ve “aile saadeti” romantizmi arkasına sığınarak doğallaştırıldığını ifşa ediyor. Başbakan malum epey uzun zamandır yeni evlenen çiftlere üç çocuk tavsiyesinde bulunuyor. Totaliter sistemlerin iki savaş arasında tavizsiz uyguladığı pro-natalist (doğumu teşvik eden) nüfus politikalarını çağrıştıran bir eda ve üslupla kimi zaman “tavsiye”nin de ötesine geçiyor; üç ve üzeri çocuk sahibi olmayı vatanseverlik göstergesi ve siyasal ikbal için bir nevi liyakat kriteri haline getiriyor. Bu durumun...

Devamı…