Annelikte aşırılık depresyon sebebi

Ebeveynlik psikolojik olarak en zorlayıcı girişimlerden biri olabilir. Hemen tüm ebeveynler, anne-babalığın tarif edilemez zevklerinin, yaşattığı endişe, şüphe, çaresizlik ve depresif ruh haliyle neredeyse eşit yoğunlukta olduğu konusunda hemfikirdirler. Bu, psikologların büyük “ebeveynlik paradoksu” dedikleri şeydir. Ebeveynlerin kendi mücadelelerinde gördükleri türden bir ironi, bilimsel çalışmalarda da görülebilir: Kimi çalışmalar ebeveynlerin, çocuk sahibi olmayan yaşıtlarına göre daha mutlu olduklarını söylerken, kimileri de bir ebeveynin akıl sağlığı üzerinde ciddi baskılar yaratabilecek sorunlarla karşı karşıya gelebileceğini ifade ederler. Burada ebeveynliğin (ya da aslında anneliğin) hangi koşular altında akıl sağlığını zorlayıcı bir durum olduğudur. Acaba belli türden anneler, diğerlerine oranla daha fazla sorun...

Devamı…