BCG aşısı zayıflatılmış canlı aşıdır. BCG ile bağışıklama çocuklarda tüberküloz enfeksiyonlarının ciddi komplikasyonlarını azaltıyor gibi görünmektedir. Dünyada uygulanan BCG aşıları içerik ve etkinlik açısından farklıdır. Koruyuculuk aşı tipine %20-80 arasında değişmektedir. Ülkemizde aşı uygulaması 2. ayda ve tek doz yapılmaktadır.

Her ülkenin yaklaşımı farklıdır. Örneğin ABD’de aşı risk gruplarına uygulanmaktadır, tüberküloz hastasıyla yakın temas olasılığı olan çocuklar aşılanmaktadır. Ciddi yan etkisi olmayan bir aşıdır; %1-2 olguda deri altında apse ve o bölgede lenf büyümesi görülebilir. Nadiren kemik ucu büyüme bölgelerinde enfeksiyon olabilir.