Gündem Çocuk Derneği Ahmet Hakan’a yönelik ikinci açık mektubunda, Hakan’ın yazısındaki Melih Gökçek ve çocukluk ifadelerinin yan yana getirilmesine karşı çıkışlarını bir kere daha vurguladı.

“…derdimiz Gökçek değil, ‘Gökçek’ ve ‘çocukluk’ kavramlarını yanyana getirmedeki isabetsizliktir.”

Çocuk benzetmesi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan 21 Ekim 2013 tarihli yazısında “çocuk gibi biri” olduğunu söyleyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e kızamadığını söylemişti.

“Hayatı hep bir yarış, hep bir rekabet, hep bir laf sokma, hep bir cephe yaratma, hep bir gol atma, hep bir üste çıkma, hep bir çekişme olarak algılıyor.

“Hayat algısı böyle olduğu için siyaseti de böyle yapıyor.”

Gündem Çocuk Derneği de önceki gün Hakan’a yazdığı açık mektupta, Hakan’ın yazısında Gökçek’i “çocuk gibi” diye anlatmasına itiraz etmişti.

“Kendisine ‘çocuk’ benzetmesi yaparak Melih Gökçek’i sempatikleştirme ve yaptıklarını mazur gösterme çabanızı çocuklara yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyoruz.”

Hakan da yazısında derneğe cevaben “Çocukluk masumiyettir, saflıktır… Ama çocukluk biraz da dünyayı tam olarak kavrayamamak, dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanmak, benmerkezci olmaktır. Çocukluğa mahsus hallerin tümüne olumluluk yükleyemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

“Çocuklarda sempatik görülebilecek tutum ve davranışlara sahip olmak bir yetişkini asla sempatik ve masum yapmaz.”

Gündem Çocuk ise ikinci mektubunda çocukluğun kendine has bir varoluş tarzı olduğu hatırlatılarak çocuklara yapıştırılan etiketlerin sakıncalarından söz etti.

“Çocuklar ‘masum’ da değildir ‘terörist’ de. Çocuklara yapıştırılan ‘masum’ etiketi de onlara ‘terörist’ etiketi yapıştırmak kadar sakıncalıdır ve sonuçları çocuklar açıcından çok ağır oluyor dedik.

“Çocukları masumiyetle ya da tinercilikle, sempatiklikle ya da teröristlikle etiketleme alışkanlığı sonuçları itibariyle çocuklara yönelik ayrımcılığın ortak tutumudur. Çocuklar hak sahibi bireylerdir, çocukluk da kendine has bir varoluş tarzıdır, dedik.”

Yetişkinlerin uydurması

Exupery’nin klasikleşmiş Küçük Prens kitabından “Büyükler hiçbir şeyi kendi kendilerine anlayamazlar. Onlara durmadan her şeyi anlatmak da çocuklar için çok yorucudur” alıntısıyla biten mektupta “çocukların dünyayı tam kavrayamadığı” söylemi de eleştirildi.

“…ikinci yazınızda da çocuklar için sürdürdüğünüz ‘dünyayı tam olarak kavrayamadıkları’ söylemi Gökçek açısından geçerli olsa da çocuklar açısından ancak yetişkinlik dünyasının benmerkezci bir uydurmasıdır.

“Bir yetişkini bunun aksine inandırmak çocuklar için de, bunu bilen diğer yetişkinler için de çok zordur.”

* Gündem Çocuk’un Ahmet Hakan’a yönelik açık mektuplarının tam metinlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

bianet