Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, önümüzdeki günlerde meclise gelecek olan yeni düzenlemelere dikkat çekmek ve kadınların taleplerini anlatmak için basın toplantısı düzenledi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen toplantıda platform adına Ayşe Düzkan, Selin Dağıstanlı, Dr. Filiz Ayla ve Deniz Bayram açıklama yaptı.

Ayşe Düzkan, Başbakan Erdoğan’ın konuşmalarından çok önceleri, konunun tartışmaya açıldığını hatırlattı. Kürtajla ilgili henüz yasal bir yasaklama olmamasına rağmen fiilen sınırlamalar getirildiğini belirtti. Düzkan, “Hekimlerin sezaryen uygulamakta tereddüt etmesi birçok annenin doğum sırasında can vermesine yol açtı. Birçok kadının başvurdukları sağlık merkezlerinde kürtaj hizmeti alamadıklarını okuduk” dedi. Düzkan, ekledi: “Kürtaj yasal ama fiili olarak yasak.”

Düzkan, şöyle devam etti: “Kürtaj başta olmak üzere kendi bedenimiz ve kendi hayatımızla ilgili karar verme hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kere daha tekrar etmek istiyoruz. Kürtajla ilgili uygulamaların takipçisiyiz, herhangi bir hastanede bir kadının yasal kürtaj hakkını gasp etmeye kalkanlar karşılarında kadın hareketinin gücünü bulacak.”

Soruları da yanıtlayan Ayşe Düzkan, fiili yasaklara örnekler verdi. Kürtaj olmak isteyen kadınlara evlilik cüzdanı sorulması, doktorların kürtaj yapmak istememesi, bekar olup hamile kalanları aşağılamak gibi henüz düzenleme yapılmamasına rağmen tam teşekküllü hastaneye zorlama gibi uygulamalara dikkat çeken Düzkan, “Devlet eliyle yürütülen bir ağ şeklinde yayılmış yasa dışı uygulamalar var. Hükümet tarafından yayılan söylemlerle bunlara destek verilmesi sorunu var. Kadın hareketinin kalkışmasıyla engellenen yeni yasa fiili olarak uygulanıyor” dedi.

Dr. Filiz Ayla, yoğun siyasal gelişme içerisinde doğrudan kadının hayatını etkileyen bu gündemin tali bir yerde kalma durumuna dikkat çekti. Uygulamaların kadının sağlığını ve hayatını doğrudan etkilediğini belirten Ayla, yasaklamaların kadın ölümlerine yol açacağına işaret etti.

Talepler

Basın toplantısında Selin Dağıstanlı ise platformun taleplerini sıraladı. 40’tan fazla kadın örgütünün oluşturduğu Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu’nun talepleri şöyle:

-Kadınların doğum kontrol yöntem ve araçlarına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması

-Ücretsiz, sağlıklı, erişilebilir ve güvenli koşullarda kürtajın uygulanarak gebeliğe son vermek isteyen kadınların yaşam hakkının güvenceye alınması

-Kamu ve özel hastanelerde kürtajda 10 haftalık yasal süreye uyulması ve yasal süresinin 12 haftaya çıkartılması

-Tecavüz sonucu oluşan hamileliklerde kürtaj süresinin (başka ülkelerde olduğu gibi) en az 24 hafta olması, ‘savcılık izni’ talebiyle kürtajın fiilen engellenmemesi, kadının beyanının yeterli görülmesi

-Evli kadınların gebeliklerini sonlandırmak istediği durumlarda eşlerinden izin isteyen uygulamanın kaldırılması ve kadının kendi kararının esas alınması

-İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi için gerekli doğum kontrol araç ve ilaçlarının ücretsiz ve kolay erişilir olması

-Erkekler için doğum kontrol yöntemlerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması

-Kürtaj talebiyle sağlık kurumlarına başvuran kadınlara “bilgilendirme ve düşünme süresi” adı altındaki her türlü “ikna odası” uygulaması, hele de ceninin kap atışlarının dinletilmesi gibi psikolojik baskıların yasaklanması

-Doktorlara kürtaj yapmama hakkı sağlayan yasal düzenlemelerin yerine kadınların kürtaj hakkını garanti altına alan düzenlemelerin yapılması

-Bir doğum yöntemi olan sezaryeni neredeyse yasaklayan ve hem kadınların hem de bebeklerin hayatını riske attığını fiilen gördüğümüz yasanın yürürlükten kaldırılması

-Hamile kadın ve bebeğin sağlığı göz önüne alınarak doğumun hangi yöntemle yapılacağına devletin değil; hekim ve hamile kadının birlikte karar vermesini sağlayacak bir yasanın yürürlüğe sokulması

-GEBLİZ adındaki kadınlarla ilgili bilgileri onların mahremiyetini göz ardı ederek merkezileştiren sistemin yeniden düzenlenmesi

Kaynak: baskahaber.org